28 Tommer

Ole tenker på hva Gudrun fikk, kvelden før.