RASKE BØNDER I RYGGE

Her i Østfold har vi Norges spisskammers. Da må bøndene være raske med å få jordet i orden. Full Gass! :-)