KNUSAREN

Ole har kommet over noen gamle bomber og granater. Han ansetter Gudrun som deltids bombedame og starter rivningsfirma :-)