Smartmeter

Gudrun tror at smartmeter måler noe helt annet enn strømforbruk, og Ole benytter seg selvfølgelig av det :-)