PØLSEFORBUD I OSLO

Nå er det forbudt å spise pølser i Oslo! Hør her hvordan og hvorfor det er slik!