NEI FRA FRP

Noen partier blir egentlig aldri enige med seg selv :-)